Публікації за місяць: листопада 2014

Огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах м. Києва у 2014/2015 навчальному році

Складний характер політичної та соціально-економічної ситуації в державі вимагають реорганізації системи правової освіти та виховання підростаючого покоління. Розширювати правові знання дітей, сформувати в них високу відповідальність перед суспільством і державою, виховувати їх у дусі дотримання права і моралі — ці завдання мають стати пріоритетними в роботі ЗНЗ столиці.
Узагальнити набутки освітян м. Києва, активізувати діяльність навчальних закладів щодо правоосвітньої та правовиховної роботи з учнівською молоддю покликаний огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах.
Конкурс проводиться у такі терміни: І (районний) етап – з 01 лютого по 16 березня 2015 року, ІІ (міський) етап – з 02 по 30 квітня 2015 року.
Наказ ДОНМС від 22.10.2014 №553 «Про проведення огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах м. Києва у 2014/2015 навчальному році»
Наказ ДОНМС від 12.05.2015 №305 «Про підсумки проведення огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання серед навчальних закладів м. Києва у 2014/2015 навчальному році»

XV Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика

«Поки живе мова – житиме й наш народ», — стверджував видатний український вчений і громадський діяч І.Огієнко. Саме через мову ми здатні усвідомлювати себе і довколишній світ.
Поступово в нашому суспільстві утверджується переконання, що не лише людина володіє мовою, а й мова володіє людиною. На рідне слово відгукується наша душа, рідне слово бринить і живе в ній. Слово матері, слово народної пісні, історія, закодована в думах, піснях, переказах формують мовну картину особистості й усього народу. Розвивати любов до рідної мови, спонукати молодь пізнавати її глибини має на меті Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Цього року він відбудеться вже п’ятнадцятий раз. Його організатор — Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів».
Указ Президента України «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика»
Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
Наказ ДОНМС від 21.11.2014 №600 «Про проведення І-ІІІ етапів XV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 2014/2015 навчальному році»

Конференція до 200-річчя від дня народження М.Ю.Лермонтова

29 жовтня 2014 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулася науково-практична конференція «Творча спадщина М.Лермонтова: погляд з ХХІ століття», учасниками якої стали понад 180 учителів-словесників, науковців методистів.
Пленарне засідання розпочалося виступом доктора мистецтвознавства, академіка Академії мистецтв України Вадима Скуратівського на тему «М.Ю.Лермонтов: спроба цілісного історико-літературного портрета». Доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови і світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова Жанна Клименко виступила з доповіддю «Вивчення творчості М.Ю.Лермонтова крізь призму української культури». Тема виступу доктора філологічних наук, заступника директора школи «Афіни» Володимира Звиняцьковського — «Поезія М.Ю.Лермонтова «М.А.Щербатовой» на зламі епох і культур».
З науковими доробками в галузі лермонтознавства учасників конференції ознайомили доцент кафедри світової літератури Гуманітарного інституту КУ імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук Юлія Вишницька; доцент кафедри природничих і гуманітарних дисциплін МАУП, кандидат педагогічних наук Петро Алексєєв; учитель-методист світової літератури Олександрійської гімназії м. Києва Наум Резніченко; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови і світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова Анжела Мельник та інші.
Емоційним підсумком конференції стала вистава «Мій Лермонтов» театру «Пам’ять», який очолює Заслужений учитель України Тамара Левченко. Актори театру — учні СЗШ №26 м. Києва — стали наймолодшими учасниками заходу.
Програма конференції
Жанна Клименко. Вивчення творчості М.Ю.Лермонтова крізь призму української культури: текст виступу
Жанна Клименко. Вивчення творчості М.Ю.Лермонтова крізь призму української культури: презентація виступу
Володимир Звиняцьковський. Поезія М.Ю.Лермонтова на зламі епох і культур: текст виступу
Анжела Мельник. Використання живописних портретів М.Ю.Лермонтова при вивченні життя і творчості письменника: текст виступу
Анжела Мельник. Використання живописних портретів М.Ю.Лермонтова при вивченні життя і творчості письменника: презентація виступу
Наум Резніченко. М.Ю.Лермонтов: парадокси особистості і творчості: текст виступу
Юлія Вишницька. Світ міфосну як одна з домінант творчості М.Ю.Лермонтова: текст виступу
Петро Алексєєв. Еволюція творчого методу М.Ю.Лермонтова: текст виступу
Тетяна Ковтун. Поетика готичного роману в поемі М.Ю.Лермонтова «Боярин Орша»: текст виступу
Тетяна Михайлова. М.Ю.Лермонтов у компаративному прочитанні: поетичні переклади слов’янськими мовами: текст виступу
Ірина Юсипович. Вивчення творчої спадщини М.Ю.Лермонтова в школі: конспекти уроків

Уривок із вистави “Мій Лермонтов”

Засідання Вченої ради ІППО 20 листопада 2014 року

20 листопада 2014 року засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка розпочалося виступом директора Інституту, голови Вченої ради, кандидата педагогічних наук, доцента М.Ф.Войцехівського. У виступі йшлося про необхідність докорінних змін у системі підвищення кваліфікації педагогів згідно з вимогами сучасності. Завідувачі кафедр Інституту Г.Д.Щекатунова, В.М.Буренко, Я.Ю.Якунін розкрили зміст роботи науково-викладацького складу Інституту щодо забезпечення Закону «Про вищу освіту». Завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Л.О.Базиль доповіла про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва.
В.М.Буренко. Про роль кафедри мов та літератури ІППО в забезпеченні Закону «Про вищу освіту»: презентація виступу
Л.О.Базиль. Про стан і перспективи підвищення якості дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах м. Києва: презентація виступу
І.П.Воротникова. Використання змішаного (гібридного) навчання у післядипломній педагогічній освіті: презентація виступу
С.В.Івашньова. Проектування нечіткої освітньої траєкторії педагогічного працівника в системі післядипломної освіти: презентація виступу

Обговорено особливості створення Індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

Актуальні питання створення індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами було обговорено на черговому навчально-практичному семінарі, який відбувся 19 листопада 2014 року. Захід організовано Науково-методичним центром інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка в рамках постійно діючої Школи інклюзивної освіти для освітян столиці.
У семінарі взяли участь понад шістдесят осіб, серед яких – педагоги інклюзивних навчальних закладів, представники районних психолого-медико-педагогічних консультацій та інші фахівці.
Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами – механізм, що дозволяє спланувати необхідні адаптації та модифікації навчального середовища, визначити індивідуальну навчальну траєкторію та врахувати додаткові потреби кожної дитини, яка має ті чи інші порушення розвитку. Важливо, що така робота здійснюється в команді, яка складається з педагогів, додаткових фахівців, а також батьків дитини з особливими потребами.
Про особливості створення такої індивідуальної програми розвитку дитини розповіла науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України І.В.Луценко. Вчитель інклюзивних класів загальноосвітньої школи №15 м. Біла Церква Ж.В.Гриневич ознайомила педагогів із досвідом своєї роботи.
Програма семінару
І.В.Луценко. Індивідуальна програма розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: презентація
Науково-методичний центр інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

22 листопада 2014 року – День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні

Цю скорботну пам’ятну дату в Україні відзначають щорічно – четвертої суботи листопада. Згадують події 1932-1933 років, коли в результаті радянської політики хлібозаготівель і колективізації мільйони українців померли від голоду.
22 листопада 2014 року національні пам’ятні заходи пройдуть під гаслом «Голодом вбивали нашу свободу. Не підкорені в 33-му – непереможні сьогодні!»
Міністерство освіти і науки України рекомендує провести в навчальних закладах Уроки пам’яті, лекції, виховні заходи, організувати перегляди кінофільмів про Голодомор 1932-1933 років в Україні, оформити відповідні тематичні експозиції.
Лист МОН України №1/9-593 від 14.11.2014 року «Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 81 роковин голодомору»
Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 81-их роковин Голодомору: пам’яті тих, хто чинив спротив геноциду (Додаток до листа МОН України від 14.11.2014 №1/9-593)
Сергій Грабовський. Голодомор у вимірах Великої Історії: тези до осмислення
Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні»: Книга Пам’яті
Василь Голобородько. Телесик
День пам’яті жертв Голодомору-геноциду: відео (3 хв.)

21 листопада – День гідності і свободи

Президент України Петро Порошенко підписав укази про щорічне відзначення 21 листопада Дня гідності і свободи, а 22 січня – Дня соборності України (раніше 22-го січня в Україні відзначали День соборності та свободи).
Указ Президента України №872/2014 «Про День Гідності та Свободи»
Вікіпедія: Революція гідності в Україні

МОН України презентувало проект Концепції розвитку освіти до 2025 року

Освіта – один із основних важелів цивілізаційного поступу та економічного розвитку держави. Міністерство освіти і науки України презентувало проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років. Документ буде схвалено після процедури громадського обговорення.
Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний простір.
Зокрема, передбачається привести у відповідність із типовими європейськими нормами загальну тривалість навчання в школі (12 років) та тривалість навчального року.
Другим напрямом Концепції розвитку освіти є реформування змісту освіти. Планується розробити й запровадити впродовж 2015 – 2017 років національний курикулум для 12-річної школи. Запровадити єдині стандарти/індикатори знань, умінь і навичок в галузі ІКТ для учнів та викладачів – сумірних із міжнародними показниками: PISA in computer skills, індустріальні міжнародні тести Microsoft Certified Educator тощо.
Одним із пріоритетів Концепції розвитку освіти є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім громадянам України та перетворення освіти на соціальний ліфт.
Проект Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років

Грінченківці написали Всеукраїнський диктант національної єдності

Студенти, професорсько-викладацький склад та ректорат Київського університету імені Бориса Грінченка разом узяли участь у чудовій акції – Всеукраїнському диктанті національної єдності. Захід було проведено 7 листопада 2014 року, напередодні Дня української писемності та мови.
У залі панував патріотичний настрій. Захід продовжився презентацією підготовлених студентами університету відеороликів «Говоріть українською», а завершився виконанням Гімну України.
О 13.50 експертами Національного реєстру рекордів було зафіксовано абсолютний рекорд України з одночасного написання диктанту 689 особами!!! Слід відзначити, що це перший в Україні зафіксований рекорд у такій номінації!
Традиційно диктант прочитав доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Тривалість проведення диктанту – 20 хвилин, кількість слів – 174. Заголовок – «Українському радіо – 90 років».
З огляду на непростий для нашої держави час усі потрібні для проведення акції кошти – від грошових премій переможцям до необхідної для пересилання призів поштою суми – буде переадресовано бійцям АТО.
Текст диктанту на сайті НРКУ
Документ, що засвідчує абсолютний рекорд України з одночасного написання Диктанту національної єдності

МОН України роз’яснює: вчитель не має здійснювати науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи

«Формалізм, який супроводжує імітацію науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи, відволікає вчителя від виконання ним своїх безпосередніх функцій – надання дітям якісної освіти», – сказано в Листі МОН України №1/9-586 від 11 листопада 2014 року «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи».
Ні пошукова, ні науково-дослідницька діяльність не передбачені переліком завдань, обов’язків і кваліфікаційних вимог, що висуваються до вчителя загальноосвітнього навчального закладу кваліфікаційними характеристиками професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (затвердженими наказом МОН України від 01.06.2013 №665).
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою (пункт 83 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778).

Стартував V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка має сприяти вихованню в його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю; формувати готовність творити добрі справи задля Батьківщини.
Урочистості з нагоди початку V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбулися 9 жовтня 2014 року в м.Луцьк.
Лист МОН України №1/9-493 від 26.09.2014 року «Про проведення V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»
Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Наказ ДОНМС від 22.10.2014 року №552 «Про проведення І-ІІІ етапів V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2014/2015 навчальному році»

Стартує ІІ Всеукраїнський конкурс «ЕКОклас»

Торгівельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» спільно з Національним еколого-натуралістичним центром МОН України; Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України з січня по квітень 2015 р. проводять ІІ Всеукраїнський конкурс «ЕКОклас». Його мета ― розвиток екологічної культури учнів, учителів і батьків та залучення їх до практичної діяльності з поліпшення довкілля. Конкурс проводять у колективних номінаціях «ЕКОдизайн», «ЕКОінновація», «ЕКОкреатив». До участі запрошуються учні 1-11 класів та їхні педагоги, а також творчі учнівські об’єднання України.
Детальну інформацію щодо проекту можна отримати за телефоном (044) 537-48-00 (Олена Милованова).
Лист МОН України від 29.10.14 №14.1/10-3470
Правила проведення II Всеукраїнського конкурсу «ЕКОклас»
Сайт відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ІІТЗО
Сайт магазину «Фокстрот»
Сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України